logotype

POKAZY NA SZAŁASIE

W specjalnie zbudowanym szałasie przez cały czas trwania imprezy odbywać się będzie pokaz zajęć codziennych bacy i jego pomocnika: rozpoczęcie dnia, dojenie owiec, produkcja rożnego rodzaju serów – bundz, oscypek, bryndza itd. W szałasie znajdą się: przedmioty niezbędne do produkcji sera – gieleta, wiaderka drewniane, chochle drewniane, sito do sera, ferula, foremki do sera (gałki i wrzeciona), redykałki (w kształcie baranka i koguta) oraz dwa kociołki do zagotowania mleka i wody.

Obok szałasu zostanie ustawiony dodatkowy koszar (mniejszy niż koszar główny do podziału owiec podczas redyku), w którym podczas festiwalu umieszczonych zostanie 8 owiec i 2 kozy. Zwierzęta będzie można karmić, kozy doić i głaskać.

W szałasie i obok niego będą odbywać się pokazy dotyczące dawnego życia w górach: kiszenie kapusty, młucenie cepami, odsiewanie mąki, pieczenie podpłomyków „moskalików” (zostanie stworzone specjalne palenisko z blachą do pieczenia moskalików), pranie na tarze, ustawianie „kopki z sianem”, noszenie wody z pomocą drewnianych nosideł.

Pokazy będą dostosowane zarówno do potrzeb dzieci jak i dorosłych.patronaty 2018

2019  Babiogórska Jesień w Zawoi